Teata kahjust

KÄITUMINE LIIKLUSÕNNETUSE KORRAL

  • Õnnetuses osalejad vormistavad juhtunud liiklusõnnetusest nõuetekohase teate (Blankett).
  • Lahkarvamuse korral või juhul, kui liiklusõnnetuses said viga inimesed või kui kahju saaja ei ole teada, tuleb õnnetusest kohe teatada politseile ja tegutseda politseilt saadud korralduste kohaselt.
  • Kannatanu peab esimesel võimalusel isiklikult või esindaja kaudu teatama liiklusõnnetusest suuliselt või kirjalikult:
Autoks Autokeskuse telefonil 6 726 728 või E-mail: autoks@autoks.ee (Aitame Teid edaspidistes toimetustes)
ja
Mis tahes Eesti liikluskindlustusega tegelevale kindlustusandjale
või
Eesti Liikluskindlustuse Fondile (Mustamäe tee 44 , Tallinn.Tel: 667 1800).
  • Liiklusõnnetuses kahju tekitanud isik (juht), samuti isik, kes ei tea, kas ta on liikluskahju tekitaja või kannatanu, peab liiklusõnnetusest teatama mitte hiljem kui viis päeva pärast liiklusõnnetust:
Autoks Autokeskuse telefonil 6 726 728 või E-mail: autoks@autoks.ee (Aitame Teid edaspidistes toimetustes)
ja
Konkreetse sõiduki kindlustanud kindlustusandjale
või
Eesti Liikluskindlustuse Fondile (Mustamäe tee 44 , Tallinn.Tel: 667 1800).
  • Kui viie päeva jooksul ei olnud mõjuva põhjuse tõttu liiklusõnnetusest võimalik teatada, tuleb kindlustusandjale või Eesti Liikluskindlustuse Fondile esitada:
toimunu kohta kirjalik seletus
ja
ülevaatuseks sõiduk, mis osales liiklusõnnetuses.